Laddar...

Släktforskarens Webbutik

Genos 2018-2
Genos 2018-2
Pris
2,00 €

Genos är en vetenskapligt redigerad tidskrift med referentgranskade artiklar. Genos har uppnått nivå 1 i Vetenskapliga samfundens delegations projekt Publikationsforum. Genos publiceras av Genealogiska Samfundet i Finland.

 Produkt är digital. För tryckta Genos, se Tiedekirja webbutik.

Sisällys - Innehåll:

TUTKIMUS • FORSKNING
Kari-Matti Piilahti: ”Eräs tapa rakentaa yhteiskuntaa". Sukututkimuksen vaiheita Suomessa 1900-luvulla 66
Tapio Vähäkangas: Lammin Vanhankartanon omistajat 96

AJANKOHTAISTA • AKTUELLT
Mervi Lampi: Suku 2018 -tapahtuma Tampereella 110

TIEDONANTOJA • MEDDELANDEN 115

KIRJA-ARVIOITA • RECENSIONER 123

SEURAN TOIMINNASTA • OM SAMFUNDETS VERKSAMHET
Seurassa tapahtuu • Det händer i Samfundet 127

Din kundvagn är tom