Laddar...

Släktforskarens Webbutik

Förtjänstmedalj för finländsk släktforskning
Förtjänstmedalj för finländsk släktforskning
Ansiomitalin taustapuoli
Ansiomitalin taustapuoli
Pris
100,00 €

Skriv en friformad ansöka, och berätta om personens förtjänster. Bifoga också en kontonummer, så vi kan återgälda pengarna, om förtjänstmedalj inte beviljas.

Förtjänstmedaljen för finländsk släktforskning kan förlänas en person eller ett samfund som ett erkännande för förtjänstfullt arbete för främjandet av släktforskning. Det kan vara fråga om långvarig och aktiv verksamhet i en släktforskarförening eller släktförening till exempel som volontär eller förtroendevald. Även ett samfunds anmärkningsvärda projekt som främjat forskningsarbete kan fylla kriterierna för beviljandet av förtjäntsmedalj.

Förtjänstmedaljen för finländsk släktforskning kan förlänas en person eller ett samfund som ett erkännande för förtjänstfullt arbete för främjandet av släktforskning. Det kan vara fråga om långvarig och aktiv verksamhet i en släktforskarförening eller släktförening till exempel som volontär eller förtroendevald. Även ett samfunds anmärkningsvärda projekt som främjat forskningsarbete kan fylla kriterierna för beviljandet av förtjäntsmedalj.

Förtjänstmedaljen kan förlänas även på basen av bevisade förtjänster inom släkt- och personhistorisk forskning. Det kan till exempel vara fråga om betydande insatser som författare till kvalitativt högstående släktböcker eller släktartiklar.

Förtjäntsmedaljen kan inte beställas direkt. Beslutet om beviljandet fattas av Samfundets styrelse. Anhållan om medaljen kan initieras:

1) genom att beställa och betala produkten i näthandeln. Då bifogas förslaget om förlänande av förtjänstmedalj med i beställningen. I fall medaljen inte beviljas, kommer summan att återbetalas. Ansökarens bankuppgifter skall därför uppges i bilagan.

2) genom att skicka ett förslag om förlänande av förtjänstmedalj till verksamhetsledare P. T. Kuusiluoma per e-post till adressen pt.kuusiluoma@genealogia.fi. Den som framfört förslaget förbinder sig att betala lösenavgiften 100 € som faktureras i fall förtjänstmedaljen beviljas.

Förslag om förtjänstmedaljer kan framföras längs året, men de skall lämnas till Genealogiska Samfundet i Finland minst två månader före utdelningen är tänkt att äga rum.

Förtjänstmedaljen är av rent silver. Den som tilldelats förtjänstmedalj erhåller också ett diplom. Det finns en elektronisk katalog över dem som förlänats förtjänstmedalj vid adressen http://www.genealogia.fi/ansio...

Din kundvagn är tom