Laddar...

Släktforskarens Webbutik

Genos 2015-3
Genos 2015-3
Pris
2,00 €

Genos är en vetenskapligt redigerad tidskrift med referentgranskade artiklar. Genos har uppnått nivå 1 i Vetenskapliga samfundens delegations projekt Publikationsforum. Genos publiceras av Genealogiska Samfundet i Finland.

Produkt är digital. För tryckta Genos, se Tiedekirja webbutik.

Numerossa / i numret 3/2015:

TUTKIMUS • FORSKNING

Pasi Saarimäki: Aviottoman lapsen elatusoikeudenkäynnit 1800-luvun lopun ja 1920-luvun alun keskisuomalaisella maaseudulla 130

Petteri Impola & Jari Eilola: Vastentahtoiset tunnustajat. Oppisäädyn aviottomat lapset 1600- ja 1700-luvun vaihteessa 138

Jarkko Keskinen & Kirsi Vainio-Korhonen: Porvariston ja säätyläistön esiaviolliset suhteet, aviottomat lapset ja aviorikokset varhaismodernissa Suomessa 150

Anu Koskivirta: Aviottomat äidit ja lapsisurmat autonomian ajan alkupuolella n. 1810–1860 163

Tiina Miettinen: Isä ja avioton lapsi 175

TIEDONANTOJA • MEDDELANDEN 178

KIRJA-ARVIOITA • BOKRECENSIONER 186

SEURAN TOIMINNASTA • OM SAMFUNDETS VERKSAMHET

Ajankohtaista Seurassa • Aktuellt i Samfundet 190 

Seurassa tapahtuu•Det händer inom Samfundet 192 

Din kundvagn är tom