Laddar...

Släktforskarens Webbutik

Genos 2015-1
Genos 2015-1
Pris
2,00 €

Genos är en vetenskapligt redigerad tidskrift med referentgranskade artiklar. Genos har uppnått nivå 1 i Vetenskapliga samfundens delegations projekt Publikationsforum. Genos publiceras av Genealogiska Samfundet i Finland.

Produkt är digital. För tryckta Genos, se Tiedekirja webbutik.

Numerossa / i numret 1/2015:

TUTKIMUS • FORSKNING

Sofia Gustafsson, Sampsa Hatakka & Juha-Matti Granqvist: Sveaborgs militära befolkning under svenska tiden i ljuset av lokala källor 2

Kati Toivanen: Sotilaskarkuruus Suomen sodassa 1808–1809 18 

Heikki Vuorimies: Kornetti Johan Henrik Bergin sukua 33 

Veli-Matti Pussinen: Sotilaslähteet Turun maakunta-arkistossa 44

DIGITAALINEN TUTKIMUS • DIGITALISK FORSKNING

Pekka Valta: Suomi-tietokannasta sukututkijoiden yhteinen tietovarasto 47

AJANKOHTAISTA • AKTUELLT

38. Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät 50 

Vuokko Pärssinen-Tainio: Tuntemattomia sotilaita 1700-luvulta 52

TIEDONANTOJA • MEDDELANDEN 55 

KIRJA-ARVIOITA • BOKRECENSIONER 60

SEURAN TOIMINNASTA • OM SAMFUNDETS VERKSAMHET

Ajankohtaista Seurassa • Aktuellt i Samfundet 62 

Seurassa tapahtuu • Det händer inom Samfundet 64 

Din kundvagn är tom