Släktforskarens Webbutik

Leveransvillkor

Dessa leveransvillkor är i kraft från och med 24.4.2024.

Släktforskarens Webbutik

Genealogiska Samfundet i Finland
Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors
verkkokauppa@genealogia.fi 

Butiken säljer produkter åt myndiga privatpersoner. Priserna inkluderar mervärdeskatt. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och leveranskostnader.

Beställning

Produkterna beställs i webbutiken genom att lägga dem i köpkorgen och betala innehållet av korgen i nätbetaltjänsten. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt. Kundens kontaktuppgifter som efterfrågats i samband med beställningen används enbart i leveransen av produkter eller för att utreda oklarheter som uppstått i samband med den, om inte annat specifikt anges. Vid beställning av produkter från webbutiken förutsätter vi att du bekantat dig med giltiga leveransvillkor och förbinder dig att iaktta dem.

Betalning och betalningssätt

Som betaltjänst fungerar PayTrail. Via tjänsten kan man betala uppköpen med vanligaste kort eller nätbetalning.

När du anger uppgifter vid kassan accepterar du villkoren för PayTrail. PayTrail är ett finländskt betalningsinstitut, vars betaltjänst används i drygt 10 000 nätbutiker och nättjänster. Tillägsinformation: https://www.paytrail.com/kulut...

Genom att trycka på knappen ”Köp” godkänner du de allmänna villkoren som gäller Släktforskarens Webbutik samt de särskilda villkoren som gäller utbildningar och nedladdningsbara produkter.

Betaltjänstleverantör 

Paytrail Oyj (2122839-7) verkar som leverantör av betalningsförmedlare och i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj står som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har en betalningsinstitutionslicens. Vid reklamationer ber vi dig att först kontakta leverantören av produkten. 

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Order- och betalningsbekräftelse

När vi mottagit din beställning, skickar vi omgående en orderbekräftelse med dina orderuppgifter. Kontrollera alltid innehållet i orderbekräftelsen. Om du har något att fråga, ta genast kontakt med vår kundtjänst. Spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med kundtjänsten. Ha alltid framme ditt eventuella kundnummer och beställningsnummer när du kontaktar kundtjänsten. Granska alltid att paketets innehåll överensstämmer med orderbekräftelsen.

Vår kundtjänst har följande kontaktuppgifter:

Genealogiska Samfundet i Finland
Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors
verkkokauppa@genealogia.fi 

Leverans

Nedladdningsbara produkter kan laddas ner genast efter beställningen betalats. Nedladdningslänkarna finns i orderbekräftelsen som kommer per e-post.

Orderbekräftelsen bekräftar ditt deltagande i utbildningen. Vi tar kontakt med dig om detaljerna i utbildningen per e-post före utbildningen inleds.

Vi ansvarar inte för förseningar som orsakats av oöverkomliga hinder eller indirekta olägenheter som förseningarna orsakat.

Särskilda villkor för utbildningar

Genom att du betalar deltagaravgiften blir din anmälan till utbildningen bindande. I princip kan anmälan eller deltagaravgiften inte annulleras. Att man inte deltagit i utbildningen ger inte rättighet till återbetalning av deltagaravgiften. Deltagaravgiften kan dock återbetalas i fall avanmälan beror på sjukdom som bevisas med läkarintyg eller på annat oöverkomligt och oförutsägbart hinder (till exempel strejk i kollektivtrafiken, naturkatastrof).

Genealogiska Samfundet i Finland förbehåller sig rätten att inhibera en utbildning. Då återbetalas deltagaravgiften till betalaren. De som anmält sig till utbildningen informeras personligen om inhibering och ändringar. Genom att betala deltagaravgiften förbinder du dig med ovan nämnda villkor.

Särskilda villkor för nedladdningsbara produkter

Nedladdningsbara produkter kan inte avbeställas efter leveransen av det digitala innehållet påbörjats.

Annullering

I andra än ovannämnda fall kan du annullera detta avtal inom 14 dagar utan att ange en anledning. Upphävandeperioden slutar inom 14 dagar från den dagen du får den sista leveransen eller från det att du får beställningen om det är en nedladdningsbar produkt.

Du måste meddela oss om ditt beslut att annullera avtalet på ett otvetydigt sätt (t.ex. genom post eller e-post) för att använda din upphävanderätt.

Om du bestämmer dig för att annullera detta avtal återbetalar vi direkt alla transaktioner som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (men exklusive ytterligare kostnader om du har valt en annan leveransmetod än den mest prisvärda som vi rekommenderar som standard) och alltid inom 14 dagar från det att vi mottar ditt meddelande om återköp. Vi genomför återbetalningen med den betalningsmetod som du använde i den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen har avtalat något annat, utan att det kostar dig något extra.

Du måste skicka tillbaka produkten utan fördröjning inom 14 dagar från det att du skickade meddelande om återköp. Om du skickar produkten innan den nämnda perioden på 14 dagar har löpt ut följer du tidsplanen.

Du är ansvarig endast för produkternas minskade värde till följd av annan hantering än vad som varit nödvändigt för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion.

Problemsituationer

Ifall produkten försvunnit eller skadats under transporten eller inte motsvarar beställningen, bör du meddela felet senast inom 14 dagar per e-post eller per brev till adressen

Genealogiska Samfundet i Finland
Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors
verkkokauppa@genealogia.fi 

Har paketet tagit tydlig skada under transporten skall du omgående reklamera detta till det transportföretag du valt. 

Din kundvagn är tom