Laddar...

Släktforskarens Webbutik

Henrik Impola: Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet
Henrik Impola: Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet
Pris
5,00 €

Henrik Impola: Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet. Skrifter utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland 59. Helsingfors 2011. 450 s.

Ett biografiskt samlingsverk över de 762 frälsemän och 82 frälsekvinnor som nämns i frälserusttjänstlängderna och rytteriets mönstringsrullor från tiden 1537–1602. Cirka 130 män och 12 kvinnor är okända i den historiska och genealogiska litteraturen, 75 män och 10 kvinnor även i andra otryckta källor.

De korta biografierna belyser inte endast det finska 1500-talsfrälsets rusttjänst utan även dess sammansättning, familjeförhållanden och jordegendom. Man får en inblick i den spännande utgallringsprocess som ledde till frälsets förvandling till ett slutet riksstånd, adeln.

När det gäller släkternas ursprung är boken en kartläggning av forskningsläget. I många fall har tidigare uppgifter kunnat kontrolleras eller rättas. 

Produkten är digital, i PDF-format. Tryckt bok kan köpas från Tiedekirja Webbutik.

Din kundvagn är tom